Familierecht

Familierecht: onderdeel van het Burgerlijk recht Familierecht is samen met het Personenrecht een deel van het Burgerlijk recht en deze is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, te meer bepaald in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Onder Personen en Familierecht vindt men afstamming, geboorte, huwelijk, echtscheidingen en andere zaken die verband kunnen houden met familie.  Het is ook een onderdeel en opgenomen in een paar internationale verdragen Het internationale verdrag van de Rechten van het kind - het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens. [Meer lezen]