Geldinning: incassobureau's

Een incassobureau is er voor één doel: achterstallige betalingen door klanten (debiteuren) te incasseren. Dit doen zij door wettelijke acties, maar allereerst proberen zij via waarschuwingen het verschuldigde bedrag te innen. Zij worden ingehuurd door ondernemingen die klanten hebben die niet hebben betaald. Hoeveel kost dit, mocht u een ondernemer zijn en mocht er sprake zijn van klanten die niet betalen?


Hoeveel kost een incassobureau?

Dat verschilt per bureau, dat allereerst. Eigenaar van incassobureau LUUC (.eu) rekent 10% provisie over de geïncasseerde hoofdsom. Maar voordat dat bedrag bij u, of een ondernemer, wordt geïnd moet er een succesvolle incasso plaatsvinden. De debiteur betaalt daarnaast een deel van de incassokosten, die verschillen van de incassoprovisie. 


No cure no pay

Wat is dat? Eigenlijk het bovenstaande. Wanneer er geen resultaat is, zijn er ook geen kosten. Dit motiveert incassobureaus er alles aan te doen om de betalingen te voltooien. Toch is dit niet helemaal waar, blijkt op www.luuc.eu. Daar wordt namelijk gesteld dat een ondernemer sowieso incassokosten betaalt, onafhankelijk van of de incasso is geïnd. Dit om de administratieve kosten en de kosten van het proces e.d. toch te dekken. De debiteur betaalt hier ook aan mee, conform de wet incassokosten.


Hoe werkt het proces?

Zoals gezegd probeert het incassobureau bij de klant in kwestie allereerst het verschuldigde bedrag terug te vorderen door middel van een schriftelijke of digitale waarschuwing. Er wordt alles aan gedaan om de klant tot betaling over te laten brengen, in deze 'bemiddelingsfase'. Wanneer dat echter niet lukt, gaat het bureau over tot de gerechtelijke fase. Een debiteur kan in dat geval gedagvaard worden wanneer de rechter daartoe beslist en kan er een veroordeling geveld worden. Zit u zelf in de problemen? Zorg er dan voor dat u op tijd hulp in schakelt. De tweede fase van het incassobureau is namelijk geen pretje, want wanneer je niet verschijnt op een dagvaarding of niet voldoet aan de uitspraak, dan ben je de sjaak. Oplopende schulden beginnen al vroeg, kleine dingen tot grote dingen, en zijn een gevolg van een levensstijl waarbij meer uitgegeven wordt dan er binnenkomt. Een schuldenaar worden levert veel stress op en kan jarenlang duren. Schuldenaars zijn wanneer het erop aankomt spijkerhard en zullen eventueel via een deurwaarder spullen uit het huis halen om de schuld te voldoen. Op straat komen te staan is dan een mogelijkheid. Voor ondernemers is het interessant om na te gaan of het inhuren van een incassobureau niet duurder is dan de daadwerkelijke schuld en daarvoor moet een ondernemer kijken of een incassobureau succesvol is.

Tip: neem contact op met Incasso Associatie Nederland voor vakbekwame en deskundige debiteurenbeheerders.


Delen