Familierecht

Familierecht: onderdeel van het Burgerlijk recht

Familierecht is samen met het Personenrecht een deel van het Burgerlijk recht en deze is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, te meer bepaald in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Onder Personen en Familierecht vindt men afstamming, geboorte, huwelijk, echtscheidingen en andere zaken die verband kunnen houden met familie. 

Het is ook een onderdeel en opgenomen in een paar internationale verdragen

Het internationale verdrag van de Rechten van het kind - het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens. Zo staat in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek onder meer vermeld:
- Algemene bepalingen: waaronder de burgerlijke rechten, het recht hebben op een naam en woonplaats.  
- Bepalingen inzake het Huwelijk: de burgerlijke stand, het huwelijk en de bepalingen, huwelijksvoorwaarden en ontbinding van het huwelijk en de rechten en plichten van ouders.
- Rechten van minderjarigen: afstamming, erkenning, adoptie, minderjarigen en gezag van minderjarigen o.a.  
- Bescherming en rechten van meerderjarigen: curatele bescherming en onder bewindstelling van meerderjarigen en mentorschap voor meerderjarigen.

Wat valt er allemaal onder deze rechtspraak, hieronder een korte opsomming

 • Al wat verband houdt met echtscheidingen of het beëindigen van partnerschap. Concreet wil dit zeggen een ouderschapsplan, de alimentatie, omgangsregeling, boedelverdelingen en al wat er komt bij kijken bij een echtscheidingsprocedure. Er wordt steeds gekeken wat echt belangrijk is voor het kind.
 • Alles wat verband houdt met boedelverdelingen bij een erfenis. Het erfrecht daarentegen valt onder een apart boek in het Burgerlijk Wetboek
 • Alles wat verband houdt met het vaderschap: de erkenning en ontkenning
 • Alles wat verband houdt met het ouderlijk gezag zoals de ontheffing en ontzetten van het ouderlijk gezag
 • Adoptie valt ook onder familierecht
 • Naamswijzigingen : als men de familienaam wenst te wijzigen
 • Leerplichtzaken
 • Het uit het huis plaatsen en onder toezichtplaatsen van kinderen worden er ook behandeld
 • Bijzondere opnemingen in de Psychiatrische ziekenhuizen door toedoen van de rechter.

De meeste van deze zaken (mits ze voorkomen) worden besloten gehouden. Dit omwille van het feit dat er meestal kinderen bij betrokken zijn. Zeker in het geval van echtscheidingsprocedures en dergelijke.  

Een aantal belangrijke wijzigingen in het familie- en personenrecht in het Burgerlijk Wetboek.

 • Het gezamenlijk toezicht en gezag van ouders over minderjarige kinderen werd in 1998 als uitgangspunt ingevoerd
 • Ook het geregistreerd partnerschap werd ingevoerd sinds 1998
 • In 2001 werd het homohuwelijk opgenomen in het familie- en personenrechtt
 • Sinds 2009 is het verplicht dat ouders een ouderplan opstellen bij een scheiding of bij het beëindigen van een partnerschap

  Op zoek naar verantwoordelijke advocaten gespecialiseerd in familierecht (in omgeving Valkenswaard)? Kijk eens op TRC Advocaten en neem vrijblijvend contact.

Delen